product center产品中心

窄线宽激光器

此系列具有超窄谱线宽度,线宽<0.06(0.03可选)可适用于DNA测序、流式细胞仪、数字成像、分析化学、粒子测量、激光共聚焦显微镜、拉曼光谱等领域。超小体积封装,是OEM设备、光学系统设计与集成以及终端用户研发的选择。

 

n  产品参数


    

波长 (nm)

型号

波长(nm)

型号

375

CW375-Line-Narrow/1~20mW

637

CW637-Line-Narrow/1~80mW

400

CW400-Line-Narrow/1~50mW

640

CW640-Line-Narrow/1~30mW

405

CW405-Line-Narrow/1~150mW

642

CW642-Line-Narrow/1~30mW

410

CW410-Line-Narrow/1~150mW

650

CW650-Line-Narrow/1~30mW

415

CW415-Line-Narrow/1~150mW

655

CW655-Line-Narrow/1~30mW

442

CW442-Line-Narrow/1~30mW

660

CW660-Line-Narrow/1~120mW

445

CW445-Line-Narrow/1~30mW

705

CW705-Line-Narrow/1~10mW

447

CW447-Line-Narrow/1~30mW

730

CW730-Line-Narrow/1~10mW

450

CW450-Line-Narrow/1~30mW

785

CW785-Line-Narrow/1~20mW

454

CW454-Line-Narrow/1~30mW

808

CW808-Line-Narrow/1~20mW

460

CW460-Line-Narrow/1~100mW

830

CW830-Line-Narrow/1~30mW

488

CW488-Line-Narrow/1~70mW

915

CW915-Line-Narrow/1~30mW

515

CW515-Line-Narrow/1~10mW

940

CW940-Line-Narrow/1~30mW

520

CW520-Line-Narrow/1~10mW

975

CW975-Line-Narrow/1~30mW

633

CW633-Line-Narrow/1~200mW

980

CW980-Line-Narrow/1~30mW

635

CW635-Line-Narrow/1~30mW

1060

CW1060-Line-Narrow/1~40mW
电 话
地 图
分 享
咨 询